Waste to energy

AvKrister

Waste to energy

Att vi måste tänka mer på klimatet och miljön har nog inte undgått någon. För oss här i Sverige är det självklart att återvinna det mesta av vårt avfall så att det kan bli till nytt material. Det som inte kan återvinnas samlas in till förbränning och den värme som då bildas används till energi, ofta i form av fjärrvärme. Det är precis det som waste to energy betyder, att förvandla avfall till energi av olika slag. Antingen till elektricitet eller värme. I Sverige är det vanligast att vi omvandlar avfall till värme eftersom att vi under en stor del av året har ett stort behov av att värma upp bostäder.

1800-talet

Att elda upp avfall är ingen ny uppfinning utan redan i slutet på 1800-talet började den första förbränningsugnen att användas i Storbritannien. Närmare bestämt 1874 i Nottingham. 1885 tog USA efter när den första förbränningsugnen togs i bruk i New York. Danmark var inte sena att följa efter och 1903 hade de sin första anläggning för att bränna avfall i bruk. Under 1900-talet när både tillgången på avfall och efterfrågan på energi ökade blev det allt vanligare att elda upp avfall för att sen ta till vara på energin som bildades.

Sverige föregångsland

Sverige är ett föregångsland när det gäller att ta hand om avfall på ett effektivt sätt. Kanske det har att göra med att vi har ett så stort behov av energi på grund av den kalla årstiden. Här går ungefär hälften av allt avfall till förbränning. Det är den typ av avfall som dels kanske inte går att återvinna men även det som inte är lämpligt att tas om hand på något annat sätt än att förbränna. De sopor som eldas upp här blir till el, fjärrvärme och även i vissa fall fjärrkyla. Kanske känns konstigt att vi i kalla norden producerar kyla men faktum är att vi kan behöva det ibland under sommaren. En del kyla som produceras går även till industrin som behöver den till att till exempel kyla maskiner eller varor.

Hög temperatur

När soporna förbränns är det viktigt att hålla en tillräckligt hög temperatur så att avgaserna blir så rena som möjligt. Genom att hålla en mycket hög temperatur förbränns de flesta partiklar i röken och kvar blir mest ämnen som i vanliga fall finns i atmosfären. Det vill säga, kväve, koldioxid, vattenånga och syre. I röken som släpps ut finns även minimala mängder av andra ämnen så som väteklorid, svaveloxider, kväveoxider och andra spårämnen. Genom att hela tiden förbättra förbränningsprocessen så släpps det idag ut allt mindre skadliga ämnen som tungmetaller. Samtidigt är hela processen allt mer effektiv och kan generera mer energi idag. Som ett exempel så har utsläppen av tungmetaller minskat med 99 procent sen 1985. Det måste ju ändå räknas som ett mycket gott resultat. Eftersom att Sverige ligger i framkant när det gäller att hantera avfall på ett miljövänligt sätt så brukar andra länder besöka Sverige för att ta efter våra effektiva metoder. Vi är till och med så duktiga på att ta hand om avfall att vi importerar sopor från andra länder. Till exempel så fraktas sopor på lastfartyg från Neapel i Italien till Västerås vid Mälaren där ett av landets största värmeverk finns.

Om författaren

Krister administrator