Vindkraft

AvKrister

Vindkraft

Du kanske har sett de där enorma snurrorna ute till havs, på öppna slätter eller uppe på berg.

Det är vindkraftverk som med hjälp av vinden producerar elektricitet. Att bygga ut vindkraften är en del i vårt arbete att minska utsläpp från fossila bränslen. Vindkraft är en så kallad förnybar energikälla och är en del av våra framtida energikällor. I framtiden kan vi inte förlita oss på att längre ha tillgång till olja och därför är det viktigt att ta fram nya alternativ.

Solens energi ger oss vindkraft

Precis som vattenkraft så är vindkraft egentligen baserad på solenergi. Vindar bildas när solen lyser mot jorden och värmer upp marken och luften. Den uppvärmda luften stiger uppåt i atmosfären och eftersom att det inta kan vara tomrum utan luft så måste den stigande luften ersättas av ny luft från sidan. En vind har bildats. För att få vindkraft sätter vi då upp så kallade vindkraftverk. Det är de där höga vita stolparna med rotorblad som du säkert har sett. Vinden får bladen att snurra och inuti vindkraftverket finns en generator som omvandlar den roterande kraften till elektricitet. Elektriciteten leds så vidare till dit den kan användas, till exempel hushåll eller industri.

Lagom vind är bäst

Man skulle kanske kunna tro att ju kraftigare vind desto bättre men det är faktiskt medelhastighet på vinden som funkar bäst. I alla fall för våra svenska vindkraftverk. De börjar att generera ström vid 4 m/s och fortsätter att göra det upp till vindstyrkor av 25 m/s. Då stängs rotorfunktionen av på grund av säkerhetsskäl. Bästa vindstyrkan för maximal generation av elektricitet är 12-14 m/s. Då snurrar rotorbladen i en lagom hastighet och generatorn får ut maximal effekt. De stora vindkraftverken kan dock stå emot vindar upp till 70 m/s. Så mycket blåser det nästan aldrig här i Sverige. Som exempel så har en ”vanlig” svensk storm vindhastigheter på kanske 30-40 m/s och det är ganska mycket det också. Vindhastigheter på så mycket som 70 m/s ser man endast i de superstormar som bildas över våra tropiska hav. Till exempel drabbas USA:s sydkust ofta av orkaner som ute till havs har byggt upp vindhastigheter på runt 70 m/s. För att så kraftig vind ska kunna bildas krävs högre temperaturer än vad vi har här i Sverige. Så vi behöver inte oroa oss för att våra vindkraftverk ska blåsa omkull. Eftersom vi så sällan har vindhastigheter över 25 m/s så är det heller inte lönsamt att bygga vindkraftverk som kan generera ström då.

Nya vindkraftverk

Även om vindkraften i sig inte ger några utsläpp av koldioxid så förbrukas det en del under tillverkning och anläggning av dem. Alla delarna ska ju tillverkas av metall till exempel som kräver energi för att formas. Sen ska de transporteras, ofta långa sträckor med både fartyg och lastbil innan de är på plats. I framtiden kanske vindkraftverk kan tillverkas och fraktas med hjälp av förnybar energi och då kommer koldioxidutsläppen att bli noll. Idag byggs det hela tiden nya vindkraftverk i Sverige och målet är att vi helt ska täcka vårt energibehov med förnybara energikällor i framtiden.

Nya vindkraftverk

Om författaren

Krister administrator