Växthuseffekten

AvKrister

Växthuseffekten

När man nämner växthuseffekten tänker kanske de flesta att det är någonting dåligt och rent av farligt.

Växthuseffekten

Någonting som hotar vårt liv här på jorden. Sanningen är ju egentligen den att växthuseffekten är en förutsättning för att vi ska kunna leva här på jorden. Utan den skulle jorden vara lika kall som rymden och det skulle vara helt omöjligt för någonting att växa, allt vatten skulle vara fruset och vi människor skulle inte kunna leva i den kylan. Så vi har den omtalade växthuseffekten att tacka för att det har uppstått liv här på jorden.

Skyddande atmosfär

Vår planet jorden är omgiven av en skyddande atmosfär, den är som en barriär mot den yttre rymden som omger oss. I den ”luft” eller vad man ska kalla det som finns där kan vi inte leva. Det finns inte tillräckligt med syre och temperaturen är alldeles för låg för att någonting ska kunna växa. Tur för oss att atmosfären finns som skydd mot rymden. När solljuset lyser mot vår atmosfär kan det ljuset lysa igenom de genomskinliga gaser som finns där. Solljuset träffar jordytan som värms upp. Den värme som bildas stiger sen uppåt igen, ut mot rymden. Då har vi nytta av vår atmosfär. De gaser som finns hindrar värmen från att bara stråla ut i rymden igen. På så sätt värms luften i atmosfären upp till en behaglig temperatur som gör att det är möjligt att bo och leva här på jorden

Den dåliga växthuseffekten

Vad är det då som gör att vi förknippar ordet växthuseffekt med någonting dåligt? Jo, det är så att på senare tid har växthuseffekten ökat alldeles för mycket. För mycket värme stannar kvar i atmosfären vilket gör att temperaturen sakta stiger. Det är främst utsläpp av koldioxid som hindrar värmen från att stråla ut. I och med vår tekniska utveckling som har skett de senaste århundradena så har energibehovet ökat markant. Sen förra sekelskiftet har vi använt oss av olja som en stor källa till energi. Vi använder också kol för att elda med i kraftverk. Både kol och olja är så kallade fossila bränslen som bildar mycket koldioxid. Den ökade användningen av dessa har gjort att utsläppen av koldioxid har ökat lavinartat. Sen några årtionden pratar man nu om växthuseffekten i ganska negativa ordalag när man talar om hur dåligt det är att medeltemperaturen ökar på jorden.

Den dåliga växthuseffekten

Öken och smältande is

Det pågår just nu mycket forskning världen över om vad denna temperaturstegring kommer att innebära för vår jord. Någonting man befarar ska hända är att isarna vid jordens syd- och nordpol ska smälta. Det kan i sin tur få havens nivåer att stiga vilken kan få stora landmassor att hamna under vatten. Miljontals människor skulle då få lämna sina hem och värden för miljarders miljarder skulle gå förlorade. En annan risk med smältande is vid polerna är att det kalla vattnet kan påverka de havsströmmar som finns idag i världshaven. Till exempel den så kallade Golfströmmen som leder varmt vatten från Mexikanska Gulfen upp hit till oss i norra Europa. Skulle den vända skulle klimatet här bli mycket hårt att leva i. Det finns också risk att ökad temperatur kommer att få våra öknar att breda ut sig ännu mer vilket också kommer att göra stora områden som idag är befolkade helt obeboeliga.

Om författaren

Krister administrator