Vattenkraft

AvKrister

Vattenkraft

Att kunna utvinna energi ur vattnets rörelse är en av våra äldsta sätt att generera energi.

Vattenkraft

Mycket äldre än elektriciteten. Det var med hjälp av vattenkraft som vi kunde driva våra hammare som redan för flera hundra år sen gav oss ett mycket framgångsrikt järnbruk. Genom att låta rinnande vatten som en å eller bäck rinna mot ett hjul kom hjulet i rörelse. Kraften från hjulets rörelse gick sen att utnyttja till olika typer av maskiner. Något senare kom människan på hur man kunde kombinera de två energikällor vi hade då, vatten och eld. Ångkraften var född och den gav oss helt nya möjligheter till att kunna driva maskiner med en kraft och hastighet vi inte kunnat föreställa oss. Med tiden har vi fått nya sätt att utvinna energi och idag är det elektricitet och olja som står för vårt största energibehov. Ångans och vattnets kraft används dock fortfarande, även om det idag är vanligast att omvandla den kraften till elektricitet.

Forsande älvar

Vattenkraft idag utvinns från forsande och strömmande vatten som åar, älvar och bäckar. Indirekt är det faktiskt solen som ger oss vattenkraft. Det är solens värme sol som får ytvatten i hav och sjöar att avdunsta för att bli till nederbörd. Nederbörden gör att vattendragen fylls och forsar ner mot havet igen. Så håller det på så i ett evigt kretslopp.

Vattenkraft i Norrland

Idag utvinns vattenkraft genom att leda strömmande vatten förbi hjul som snurrar, så kallade turbiner. Turbinerna snurrar väldigt fort och är kopplade till en generator som omvandlar rörelseenergin till elektricitet. Faktorer som påverkar hur mycket el som kan utvinnas är bland annat fallhöjden på vattendraget och hur mycket vatten som rinner igenom. Eftersom det så klart lönar sig bäst med riktigt stora och kraftfulla vattendrag som forsar så är det mycket vanligt med vattenkraftverk i norra delarna av Sverige. Mycket av den vattenkraft vi har i dag utvecklades och byggdes under efterkrigstiden då efterfrågan på energi blev enormt stor och industrin hela tiden växte. Speciellt i Norrland där det finns många stora älvar med hög fallhöjd på grund av berg och fjäll. Där har i de flesta stora älvar byggts stora kraftverksanläggningar. De som då ägde en bit av en fors kunde tjäna stora pengar på att sälja sin del till kraftverksbolag. Det kunde dock innebära att hela byar lades under vatten där dammar bildades.

Vattenkraft i Norrland

Trängslet

En stor fördel med vattenkraft är att det går att lagra vatten i stora dammar. På så sätt går det att få ut maximal mängd el under de perioder när det behövs bäst, på vintern till exempel. Regnvatten och smältvatten från snö sparas fram för allt på våren och sparas sen till vintern då behovet av el är som störst. En viss mängd el produceras regelbundet så allt vatten sparas inte. Metoden med att bygga dammar ökar också på fallhöjden vilket gör att mer el kan tas ut. En av landets största kraftverksdammar kallas för Trängslet och ligger i Älvdalens kommun i norra Dalarna. Det är en mäktig syn att titta ut över den torrlagda älvdalen från kanten av dammen. Dammens kant är så stor att det går att köra bil över den till andra sidan.

Om författaren

Krister administrator