Tungmetaller i våra hav

AvKrister

Tungmetaller i våra hav

Tungmetaller är ett samlingsnamn för metaller med relativt höga tätheter som kadmium, bly och kvicksilver. Denna grupp inkluderar vanliga metaller som järn och koppar också.

Tungmetaller finns i mycket låga koncentrationer i naturen och vissa är nödvändiga för kroppsliga funktioner. Järn till exempel är en viktig del av hemoglobin i blodet. Hemoglobin är syre bäraren som förekommer i röda blodkroppar. Utan det dör man. Koppar, zink, järn och nickel också är nödvändiga, om än i små mängder, om kroppen skall fungera som det borde.

Tungmetaller i våra hav
Tungmetaller i våra hav

Men höga koncentrationer av tungmetaller, även de nödvändiga, är giftiga. I havet är de 3 mest problematiska tungmetallerna bly, kvicksilver och kadmium. Vanligtvis är tungmetaller koncentrerade i kustområden där det finns många rester av kemikalier från produktion av bekämpningsmedel, färger, läder, textil, gödselmedel och läkemedel. Dessutom bidrar gruv dränering och offshore-olje- och gas utvinningar också till stora mängder föroreningar. Som resultat är hamnar eller andra industrialiserade områden nästan alltid omgivna av starkt förorenade havsvatten och sediment.

Vattnets pH-värde, temperatur och salthalt påverkar tungmetall föroreningars löslighet. Vanligtvis är tungmetaller i kustområde närvarande i form av mikropartiklar som förblir suspenderade i havsvattnet under en längre tid. Och när de så småningom sätter sig i bottensediment finns de kvar. Koncentrationerna i dessa sediment kan vara upp till 100 gånger högre än i vattnet. Koncentrationerna har ökat dramatiskt under de senaste decennierna. Kadmium och bly används ofta vid tillverkning av plast. För övrigt kan plastavfall i havet ta upp och sedan släppa kadmium, bly och andra tungmetaller under lång tid framöver. De bryts inte ner på egen hand. Det är denna stabilitet som gör det enkelt för tungmetaller att öka till giftiga nivåer i miljön.

Bioackumulation

Bioackumulering är den långsamma uppbyggnaden av substanser såsom kemikalier i vävnaden hos en organism. Bly är en av de värsta föroreningarna. Blynivåer i vattnen i industrialiserade samhällen kan vara två till tre gånger högre än de var innan industrialiseringen. Och, till skillnad från andra tungmetaller, samlas kvicksilver (som metylkvicksilver) och bly i vävnader i fisk och andra havsdjur. Metylkvicksilver är den mest giftiga formen av kvicksilver och absorberas lätt av havsdjur. Det är inte bara ett problem för fisken utan också för människor som äter fisk. I många delar av världen rekommenderas gravida kvinnor att undvika att äta fisk medan de är gravida eller ammar. Fettlösliga ämnen lagras i kroppens fett. Senare, när fettet bränns för att förse kroppen med energi, släpps dessa ämnen och orsakar förgiftning. Detta är ett särskilt problem med fet fisk, som lax och sill, och med att äta valkött. Höga nivåer av metallföroreningar kan skada vävnad, förminska förmågan att hela skadad vävnad, hämma tillväxt och skada DNA.

Många havsdjur kan bli av med gifter via sina avföringar eller genom att ömsa sin hud, päls eller skal och få ett nytt. Eftersom vissa gifterna överföras till moderns ägg, kan hon avgifta sig genom att lägga ägg. Men det varierar kraftig från en art till det andra. Och även de mest effektiva är sårbara för höga nivåer miljöföroreningar. Därför är det absolut nödvändigt att människor tar ansvar och rengör havet av föroreningar.

Om författaren

Krister administrator