Tillverkning av solpaneler

AvKrister

Tillverkning av solpaneler

Ljus som omvandlas till elektriska impulser genom ljuskänsliga halvledardioder är en beskrivning av vad en solpanel är. Det finns två typer av solpaneler. Solceller med tunnfilms solceller och solpaneler med kristallina solceller.

När solpaneler ska tillverkas börjar företaget alltid med att köpa in material vilket är ett mycket viktigt steg. Detta då de ska klara av att stå ute i 50 år i alla typer av väder och vind, vilket ställer stora krav på materialet. Då materialet är på plats är det robotar som sätter ihop allt material till färdiga solcellspaneler. Det krävs både höga temperaturer, mycket tryck och kontroller för att se till att det fungerar som det ska.

För att solceller ska fungera optimalt ska temperaturen inte vara för hög då effekten avtar och man istället behöver också kylning i systemet. Solceller handlar mycket om att hitta en bra balans där ljuset tas tillvara och omvandlas till el som kan användas i hushållet. Den som tillverkar el via solceller säljer det till sitt elbolag och köper sedan tillbaka till ett mycket reducerat pris.

Solceller fungerar i hela Sverige och det går att plocka effekt ur dessa både sommar- och vintertid. Det är en investering som direkt kan verka både stor och kostsam, men man ska vara medveten om att det efter redan 10-15 år har man tjänat in kostnaden och efter det går

man enbart plus på dom.

Det behöver inte ta plats i trädgården utan man kan montera dem på hustaket där det varken ser fult ut eller tar upp annan yta som man kanske kan ha behov av. Hur mycket solceller hushållet är i behov av kan en sakkunnig person hjälpa till att räkna ut.

Alternativ till fossila bränslen

Om man väljer att installera solceller går det att använda elen till att ladda en eldriven bil. Det gör att man kan minska användandet av fossila bränslen och välja mer miljömedvetna alternativ. Det går också att ha hybridbilar som både går på bensin och batterier, vilket kan vara ett bra alternativ om man inte riktigt är säker på vilka möjligheter som finns att ladda bilen och åker långa sträckor.

Utvecklingen går väldigt snabbt framåt och det forskning pågår ständigt kring andra möjligheter att utveckla hur människan förflyttar sig. Det märks exempelvis inom flygindustrin där det nu pågår arbete att ta till vara på allt spillvirke och virke som är för klent att göra annat av och omvandla det till flygbränsle.

I och med att möjligheterna hela tiden förändras och utvecklas blir det allt enklare för alla människor att göra medvetna val. Ett inköp av en elbil är idag väldigt dyrt men då utvecklingen hela tiden går framåt finns förhoppningar om att också priserna kommer att pressas ner. På sikt kommer allt fler ha möjlighet att köpa dessa typer av bilar, vilket i sin tur också kommer göra att det finns allt mer att köpa på begagnatmarknaden.

Fundera själv över vilka aktiva val som går att göra för att gynna miljön i största möjliga mån som bara går.

Om författaren

Krister administrator