Sopsortering

AvKrister

Sopsortering

Sopsorteringssystem är en av dessa små saker man enkelt kan installera i hemmet för att bespara miljön mängder av energi. Det är som viktigast att så många som möjligt gör vad man kan för att vara miljövänliga.

De globala målen kan inte nås av endast en människa, stad eller ett land. Ett system kan enkelt installeras i hemmet och kan innebära att man satt ut en påse för varje material eller att man har olika lådor för dem.

Ett uttryck man ofta hör idag är att om man handlar en påse varor så slänger man två. Att källsortera minskar detta och ser till att man inte behöver använda mer energi än nödvändigt. Medans man källsorterar är det även viktigt att kompostera. Komposten kan användas som biobränsle för att driva ett fordon eller vändas som gödningsmedel för att odla en växt. Detta gör att ingen energi blir oanvänd. Det som skulle använts för förbränning, och utnyttjats dess energi endast en gång, används flera gånger om. Detta sparar på jordens resurser och ger nytt liv till materialet. Debatten idag handlar om hur man skall sluta använda framförallt plast. Annat är dyrare och skadar industrierna. Man behöver inte sluta använda plast utan man ska använda det som vi redan har istället för att tillverka nytt. Att återvinna plast sparar cirka 95% av energin. Företag som använder återvunnen material växer mer idag än någonsin tidigare. Enligt WWF krävs det 43100 kJ/kg att tillverka plast. Om denna kilo återvinns sparas en liter olja och två kilogram koldioxid.

Pant

Pantsystemet är en slags källsortering men det krävs då att streckkoden finns kvar på flaskan. Det finns endast fyra länder i världen som har fungerande pantsystem. Om detta infördes i fler länder så skulle det bespara enormt mycket energi. Problemet med detta är att de länder som inte har ett pantsystem tror på missuppfattningen att ett sådant system inte fungerar. Det skulle även kräva enorma insatser från staterna så väl som företagen för att påbörja ett sådant system. I flera länder får människor som samlar in material och lämnar det till en återvinningscentral ersättning. Detta har både fördelar och nackdelar då de arbetslösa kan göra detta men det har även blivit en stor andel pensionärer som går in i detta. Enligt Patrick Flamm så bidrar ett sådant system till fattigdom.

Garbage Island

Detta skulle kunna vara en lösning för garage Island i stilla havet. Garbage Island är en samling sopor ute i stilla havet. Soporna skadar marina livet i havet. Man har hittat flera djur som omkommit på grund av att de försökt äta av skräpet eller fastnat i det. Om en stor satsning gjordes så skulle all skräp kunna användas som nya plast förpackningar, flaskor, papper och kartonger.

Ta initiativet

Om din kommun inte har en bra återvinningscentral eller inte har lådor man kan lämna av materialet så kan du ta första steget. Skriv till kommunen om detta. Förklara vad som är fel och kom med förslag som till exempel “Sätt dit en ny klädinsamling låda”.

Om författaren

Krister administrator