Sopor blir till fjärrvärme i Västerås

AvKrister

Sopor blir till fjärrvärme i Västerås

På värmeverket i Västerås som drivs av det kommunala bolaget Mälarenergi förbränns hushållssopor så att de kan förvandlas till ny energi. Att låta vårt avfall bli till ny energi är något som är mycket bra för miljön. Idag försöker vi till att börja med undvika att låta våra sopor gå till förbränning. Det bästa är att minska mängden sopor från början. Det gör vi bäst genom att konsumera mindre, återanvända det vi har, lämna till återvinning och till sist så måste vi kanske ändå lämna en del avfall som får gå till förbränning. Dagens förbränningsugnar håller en mycket hög temperatur och utsläppen av farliga ämnen blir minimala.

Europeiska sopor

På anläggningen vid Mälaren förbränns sopor från hela Europa och producerar fjärrvärme till hela Västerås kommun. Värmen räcker även till Surahammars och Hallstahammars kommun. Sopor att förbränna samlas in från bland annat hushållens gröna soptunnor med brännbart avfall. Även en del avfall från kommunernas återvinningsstationer samlas in och fraktas till värmeverket. Just detta värmeverk är ett av landets största anläggning för förbränning av avfall. Redan på 1950-talet började Mälarenergi att producera fjärrvärme. Under årens lopp har det eldats med lite olika bränslen. I och med att miljökraven har skärpts har anläggningen moderniserats och byggts ut. Senaste utbyggnaden togs i bruk 2014 och kallas Block 6. I och med den nya utbyggnaden började man att använda ett nytt bränsle; hushållssopor. Tanken med fjärrvärme är att istället för att alla hushåll eldar själva så eldar man i en stor central anläggning. På så sätt går det mycket enklare att effektivisera och miljöanpassa eldningen och även minska utsläppen. Förbränningen i en vanlig spis i hemmet är mycket låg och ger stora utsläpp av farliga gaser. Därför är det mycket bättre för miljön och luften vi andas att vi istället eldar i stora centrala ugnar som förbränner alla farliga rökgaser.

Förbränning bättre än soptipp

Värmeverket i Västerås har så stor kapacitet att det avfall som samlas in från närområdet inte räcker. Därför beslutades att ta in avfall från andra länder i Europa. Bland annat kommer det lastfartyg fullastade med sopor från Neapel. Västerås hamn ligger passande nog precis intill värmeverket så transportsträckan blir inte lång. Att ta emot sopor från andra länder är verkligen en vinst för Sverige. Vi får betalt för att elda upp andra länders sopor. Många länder i Europa har inga egna anläggningar för att förbränna avfall. De har bara möjlighet till så kallad deponi, det vill säga att lägga avfallet på en soptipp. Att låta sopor lagras på soptippar har mycket större påverkan på miljön än det har att förbränna dem. Därför är det bra att vi i Sverige kan ta hand om sopor från andra länder. Det blir en win-win situation eftersom vi i första hand får bränsle till att producera mer energi och dessutom får betalt för det.

Bråk från boende

Det har varit en del bråk från de som bor i närheten av värmeverket. De har känt av dålig lukt från soporna som kommer med fartyg och sen lagras på värmeverkets mark innan förbränning. Kommunen har försökt medla men många är upprörda ändå och hävdar att soporna också har gett en fluginvasion. Sista ordet är nog inte sagt i den här frågan men vi får hoppas att konflikten kan lösas så att värmeverket kan fortsätta att producera miljövänlig energi.

Om författaren

Krister administrator