Solenergi

AvKrister

Solenergi

Solenergi är en förnybar energikälla som många tror kommer att bli viktig för framtiden.

Solenergi

Speciellt här i Sverige där vi kommit långt i vårt miljötänkande är det vanligt att sätta upp paneler som kan fånga solens energi på hus och byggnader. I andra länder där solen är starkare och där den lyser mer intensivt året runt finns också stora solparker med hundratals solfångare som vänds mot solen. Försök med solparker görs även här hos oss i norden och resultatet är lovande. Denna oändliga form av energi kommer säkerligen att vara en viktig del av vår energiförsörjning i framtiden.

Varmvatten från solen

Många anser att solenergi är en av de bästa energikällorna vi har här på jorden. Det går att utnyttja solens energi på lite olika sätt. En väljer att ta vara på solens värme, detta är främst för de som har behov av att få varmvatten på sommaren utan att behöva använda en vedpanna till exempel. De kanske har sin värmeförsörjning från en panna som ger dem varmvatten och värme vintertid. Då kan det vara ganska praktiskt att installera en anläggning för att ta till vara solvärme på sommaren. På så sätt slipper man att elda under sommarmånaderna för att få varmvatten. Denna metod är också miljövänlig eftersom den sparar på energi som alstras från brännbara material som släpper ut koldioxid. Om solvärme används i stora idrottshallar, badhus och liknande blir energivinsterna enorma eftersom att årgången på varmvatten är så stor på dessa ställen.

Solfångare på kyrkor

Ett annat sätt att ta till vara solens energi är genom solel. Då anläggs solfångare med speciella solceller som kan fånga upp solens energi och omvandla den till elektricitet. Den här typen av solenergi blir allt vanligare och passar för alla byggnader som har ett behov av elkraft under sommaren, så i stort sett alla byggnader i Sverige. Man ser också allt fler hus, både privata och offentliga, som har solfångare på taken. Förut fanns solfångare med endast en typ av ytmaterial. Det gjorde att det direkt syntes på byggnadens tak om det satt solpaneler där. Det gjorde att många som förvaltade historiska byggnader inte ville installera solceller eftersom att det kunde förstöra byggnadens utseende. Idag finns solpaneler med olika ytmaterial. Det gör att de kan smälta in i miljön mycket bättre och kanske knappt synas om de monteras på ett tak högt upp. Vilket är bra för att många byggnadstyper med mycket stora takytor, till exempel kyrkor, börjar nu att sätta upp solpaneler på taken. På så sätt kan de försörja kyrkan och kanske andra intilliggande byggnader med el under hela sommaren. Om det görs utöver hela landet kommer det att ge enorma energivinster.

Blandad el

Den som inte har möjlighet att själv montera solceller på sin byggnad kan ändå välja el från solen. Då köper man bara helt enkelt så kallad solkraft från ett elbolag som producerar den typen av energi. Det är också vanligt idag att man väljer att köpa en kombination av el från de förnybara energikällor vi har idag som är sol, vind och vatten. Genom att välja el från förnybara energikällor förhindrar du att det bränns fossila bränslen som till exempel olja och kol för att ge dig ström.

Blandad el

Om författaren

Krister administrator