Hem

AvKrister

Waste to energy

Att vi måste tänka mer på klimatet och miljön har nog inte undgått någon. För oss här i Sverige är det självklart att återvinna det mesta av vårt avfall så att det kan bli till nytt material. Det som inte kan återvinnas samlas in till förbränning och den värme som då bildas används till energi, ofta i form av fjärrvärme. Det är precis det som waste to energy betyder, att förvandla avfall till energi av olika slag. Antingen till elektricitet eller värme. I Sverige är det vanligast att vi omvandlar avfall till värme eftersom att vi under en stor del av året har ett stort behov av att värma upp bostäder.

Läs mer
AvKrister

Återvinning

Återvinning är ett ord som allt fler av oss känner till idag och som används flitigt av politiker och myndigheter. Men vad innebär det egentligen i praktiken och varför ska vi återvinna? En del har kanske reflekterat och ställt frågor om återvinning och vad det egentligen innebär för vårt dagliga liv. Att det är viktigt att återvinna har säkert de flesta hört men hur gör man det på bästa sätt egentligen. Här går vi in lite närmare på vad återvinning står för och vad det betyder för vårt samhälle och vår livsstil.

Läs mer