Hem

AvKrister

Solenergi

Solenergi är en förnybar energikälla som många tror kommer att bli viktig för framtiden.

Solenergi
Läs mer
AvKrister

Vindkraft

Du kanske har sett de där enorma snurrorna ute till havs, på öppna slätter eller uppe på berg.

Läs mer
AvKrister

Biogas – en av framtidens energikällor

Waste to energy är en term som dyker upp allt mer. Ordagrant betyder det att förvandla avfall till energi. Enkelt sett så betyder det att vi tar våra sopor och gör om dem till energi som vi kan använda till att generera el och värme till exempel.

Läs mer
AvKrister

Solenegiprojekt i Sydafrika

I min hemstad finns ett företag som startat upp ett energiprogram i Afrika. Som kommunrepresentant fick jag en inbjudan att följa med på en studieresa dit, plus att vi skulle besöka andra soleneegiprojekt runt om i Sydafrika. Nedan kommer jag att berätta om de olika projekten vi besökte, dock inte mitt lokala företags projekt eftersom det fortfarande är hemligt. OBS jag varnar för att det blir tråkig läsning om man inte är insatt.

Läs mer
AvKrister

Förnybara energikällor

Vi har länge förlitat oss på olja och andra fossila bränslen som huvudsaklig energikälla i välden.

Förnybara energikällor
Läs mer
AvKrister

Bli klimatsmart

Att vara klimatsmart är ett ord som idag finns på allas läppar. Forskningen visar att vi måste se till att bry oss mer om klimatet om vi vill kunna fortsätta att bo på jorden.

Läs mer
AvKrister

Från soppåse till energi i värmeverket i Malmö

Nu när klimatfrågan är en av de hetaste potatisarna i debatten blir det allt viktigare för oss att hitta metoder till att återvinna och utvinna energi på miljövänliga sätt.

Från soppåse till energi i värmeverket i Malmö
Läs mer
AvKrister

Avfallshantering i Sverige

Allt avfall måste tas omhand enligt särskilda regler stiftade av EU. De reglerna kallas för avfallshierarkin och alla länder som är medlemmar i EU måste följa de lagarna.

Avfallshantering i Sverige
Läs mer
AvKrister

Sopor blir till fjärrvärme i Västerås

På värmeverket i Västerås som drivs av det kommunala bolaget Mälarenergi förbränns hushållssopor så att de kan förvandlas till ny energi. Att låta vårt avfall bli till ny energi är något som är mycket bra för miljön. Idag försöker vi till att börja med undvika att låta våra sopor gå till förbränning. Det bästa är att minska mängden sopor från början. Det gör vi bäst genom att konsumera mindre, återanvända det vi har, lämna till återvinning och till sist så måste vi kanske ändå lämna en del avfall som får gå till förbränning. Dagens förbränningsugnar håller en mycket hög temperatur och utsläppen av farliga ämnen blir minimala.

Läs mer
AvKrister

Waste to energy

Att vi måste tänka mer på klimatet och miljön har nog inte undgått någon. För oss här i Sverige är det självklart att återvinna det mesta av vårt avfall så att det kan bli till nytt material. Det som inte kan återvinnas samlas in till förbränning och den värme som då bildas används till energi, ofta i form av fjärrvärme. Det är precis det som waste to energy betyder, att förvandla avfall till energi av olika slag. Antingen till elektricitet eller värme. I Sverige är det vanligast att vi omvandlar avfall till värme eftersom att vi under en stor del av året har ett stort behov av att värma upp bostäder.

Läs mer