Från soppåse till energi i värmeverket i Malmö

AvKrister

Från soppåse till energi i värmeverket i Malmö

Nu när klimatfrågan är en av de hetaste potatisarna i debatten blir det allt viktigare för oss att hitta metoder till att återvinna och utvinna energi på miljövänliga sätt.

Från soppåse till energi i värmeverket i Malmö

I Malmö i södra Sverige finns en av världens modernaste anläggningar för så kallad waste-to-energy. Där förvandlas sopor till el och fjärrvärme. Värmeverket är igång 24 timmar om dygnet året runt och genererar enorma mängder ny energi. Att förvandla vårt avfall till energi är en metod som kommer att växa starkt i framtiden världen över och här i Sverige ligger vi i framkant när det gäller ny teknik för att få ut mesta möjliga energi samtidigt som avgaserna är så rena som möjligt.

75 ton sopor i minuten

Varje timme skyfflas 75 ton sopor in i förbränningsugnen i Malmö. Avfallet kommer till anläggningen med sopbilar som tippar ner sitt innehåll i en förvaringsbunker. Från bunkern lyfts avfallet med en enorm kranskopa som kan lyfta upp till fem ton. Skopan dumpar soporna ner i en enorm tratt som leder ner till ugnen. Kranen hanteras manuellt av en kranförare. I ugnen är det cirka 100 grader varmt. Där inne brinner soporna. Det behövs inget ytterligare bränsle utan elden hålls igång enbart med hjälp av att hela tiden mata ner nya sopor i ugnen. Soporna brinner medan de åker på en yta som sakta sluttar nedåt, som kallas roster. De varma rökgaserna stiger uppåt. Allt brännbart förbränns och det som inte kan brinna bildar slagg som åker ner i en vattenfylld behållare. Därifrån kan den sen antingen sorteras och återvinnas eller skickas till slutförvaring.

Pannan bildar ånga

Längst upp i förbränningsanläggningen finns pannan. I den finns en mängd rör fyllda med vatten som kan cirkulera. Vattnet värms upp av de heta rökgaserna och bildar till slut ånga. I pannan i Malmö hettas ångan upp till en temperatur på 400 grader. I de trånga rören blir trycket högt. Den heta ångan leds sen till turbinen som drivs av ångans tryck. Turbinen i sig är kopplad till generator som kan omvandla turbinens rotationer till energi. Soporna har nu blivit till el som kan användas av hushållen i Malmö. Nästan som magi. Som om detta inte vore nog så är ångan fortfarande het när den lämnar turbinen. Den värmen tas tillvara och omvandlas till fjärrvärme. Genom att köra ångan genom en kondensor, en stor värmeväxlare, överförs värmen från ångan till det ledningsnät som leder ut till fjärrvärmen. I kondensorn kondenseras ångan till vatten igen och återvänder sen till pannan där det blir till ånga igen. Så fortsätter det så, ny energi alstras dygnet runt av de sopor som förbränns.

Rökgaserna renas

Det sista i kedjan är att rena rökgaserna som bildas av soporna. Rök från hushållssopor är kanske inte någonting man vill ska läcka ut i vår luft. Den kan innehålla alla möjliga typer av skadliga ämnen eftersom att det inte går att kontrollera exakt vad folk slänger i sina sopor. Rökgaserna renas först i ett elektriskt filter som tar bort det mesta av stoft i röken. Sen körs röken genom något som kallas skrubbrar som är en slags våtrengöring av gaserna. Detta upprepas tre gånger. Det sista steget är att röken körs genom en katalysator som tar bort eller omvandlar de sista skadliga ämnena. Röken som sen släpps ut innehåller i stort sett bara vattenånga och är inte skadlig.

Rökgaserna renas

Om författaren

Krister administrator