Förnybara energikällor

AvKrister

Förnybara energikällor

Vi har länge förlitat oss på olja och andra fossila bränslen som huvudsaklig energikälla i välden.

Förnybara energikällor

Med klimathotet över oss måste vi tänka om och gå över till att använda energikällor som kan förnyas. Dessutom är det ett faktum att oljan kommer att ta slut en dag. Den olja som vi idag pumpar upp ur marken bildades för miljontals år sen och det kommer inte att bildas någon ny så när den tar slut är den slut. Därför håller världen nu på att ställa om sig till att dels leva mer energisnålt men även att utveckla andra källor till energi som inte kommer att ta slut.

Sol, vind och vatten

När vi tänker på förnybara källor av energi tänker vi ofta i första hand på sol, vind och vattenkraft. Sen länge tillbaka använder vi oss av vattenkraft här i Sverige. Speciellt i norra delarna av landet har vi gott om stora älvar och forsar som ger energi i form av vattenkraft. Att använda sig av vattenkraft som energi är också en av människans äldsta energikällor som uppfanns långt innan elektriciteten. Vattenkraft kan även tas upp på andra sätt än från vattendrag. I länder med stor skillnad mellan hög- och lågvatten utvecklas just nu metoder för att ta tillvara på tidvattnets rörelseenergi. Något som blev allt mer populärt under sista delen av 1900-talet var att börja använda vindkraft. Speciellt länder med mycket öppen mark och långa kuster kunde dra nytta av vindens energi. I Sverige är det idag en vanlig syn att se vindkraftverk, både på land och ute till havs. Till havs brukar vindkraftverken installeras i stora klungor, så kallade vindkraftsparker. På land är det mer vanligt att markägare sätter upp enstaka vindkraftverk på sin mark. Så klart finns även parker av vindkraftverk på land också, till exempel i fjällvärlden. Effekten av vindkraft på naturen är mindre än att alstra samma mängd energi från fossila bränslen. Sen kan så klart de som bor i närheten av vindkraftverk påverkas av dem i form av ljud och andra störningar. Solkraft är någonting som blir allt vanligare här i Sverige, trots vårt solfattiga klimat så börjar det med framgång att sättas upp solpaneler lite var stans i vårt avlånga land.

Energi från gas

En annan stor förnybar energikälla är olika typer av gas. En vanlig typ av gas som används som drivmedel till fordon är biogas. Den tillverkas av hushållens kompostavfall. Hushållen slänger sina matrester i bruna papperspåsar, påsarna slängs i uppsamlingskärl som sen hämtas av sopbilar. Komposten körs till uppsamlingsplatser med anläggningar för att omvandla komposten till gas. Vanligaste sättet att framställa biogas är genom rötning. Olika organismer bryter ner komposten som under processen bildar en gas, i huvudsak metangas. Biogasen kan även framställas från andra material än hushållskompost. Det samlas även in mycket material i form av restprodukter från livsmedelsindustrin. Även restprodukter från skogsindustrin eller biomassa kan användas för att bilda metangas. Att kunna framställa biogas från avfall är en viktig del av waste to energy-sektorn. Biogasen är en mycket bra ersättning av fossila bränslen som bensin. Den används till att driva fordon, främst bussar i lokaltrafik, men kan även ge värme och användas av industrin.

Energi från gas

Om författaren

Krister administrator