Biogas – en av framtidens energikällor

AvKrister

Biogas – en av framtidens energikällor

Waste to energy är en term som dyker upp allt mer. Ordagrant betyder det att förvandla avfall till energi. Enkelt sett så betyder det att vi tar våra sopor och gör om dem till energi som vi kan använda till att generera el och värme till exempel.

Här i Sverige praktiserar vi redan waste to energy till stor del. Vi har i landet ett antal värmeverk som med våra hushållssopor som bränsle kan leverera till exempel fjärrvärme. På flera håll finns också anläggningar som tar tillvara organiskt material som vår kompost från hushållen. Där tillverkas biogas som redan nu spås ha en lysande framtid som ett framtida bränsle till våra fordon.

Biogas – en av framtidens energikällor

Buss på biogas

Idag drivs många av landets bussar i lokaltrafik på biogas. Speciellt inne i städer är det särskilt fördelaktigt att driva bussarna på biogas. Först så vinner miljön och klimatet på att utsläppen av koldioxid minskas radikalt. Sen blir även stadsluften mindre förorenad av avgaser. Win-win, alltså. Trots att utvecklingen går framåt så drivs inte landets alla bussar av biogas idag. Det finns inte heller särskilt många personbilar som drivs av gas. En region som är en förebild för resten av landet är Västmanland. Där körs faktiskt alla bussar i lokaltrafiken på biogas. Något som förhoppningsvis hela landet kommer att ta efter. När det gäller personbilar och gasdrift så var det någonting som man trodde skulle komma stort men idag ser vi istället att utvecklingen av elbilar går framåt. Så det är troligt att när det gäller just personbilar kommer de i framtiden att drivas av el och inte av gas.

Matrester blir energi

Tänk att utvecklingen har kommit så långt att våra gamla matrester kan bli till ny energi. Vilket är tur. Att lösa energifrågan är nämligen en av de viktigaste uppgifterna vi människor har just nu. För att kunna fortsätta att utvecklas i den takt vi gör nu så behöver vi komma fram till nya energikällor som inte har negativ påverkan på vårt klimat. Då är biogas helt perfekt. Eftersom att inte bara vårt behov av energi ökar utan också vår mängd avfall så är det mycket bra att kunna ta tillvara det avfallet. När det gäller biogas är det bland annat våra bruna kompostpåsar som samlas in och förs till en återvinningsanläggning. Det samlas också in en hel del restprodukter från livsmedels- och skogsindustrin. I stort sett allt organiskt material kan användas.

Bättre luft i städerna

På anläggningen rötas matresterna med hjälp av mikroorganismer som bryter ner materialet. I den processen bildas en gas, metangas. Den gångas upp och används sen till att bli drivmedel till fordon. Den kan även användas till att skapa fjärrvärme eller som råvara i industrin. Biogas är idag det bästa alternativet vi har till bensin och diesel för att driva fordon, om vi bortser från el. Biogas som ska användas till fordonsbränsle går igenom en särskild process som kallas uppgradering, då den blandas med koldioxid för att få rätt egenskaper. Mätningar har gjorts i de städer som använder sig av biogasdrivna lokaltrafiksbussar och mätningarna visar tydligt att luften håller en mycket bättre kvalitet än i städer där biogas inte används.

Bättre luft i städerna

Om författaren

Krister administrator