Författararkiv Krister

AvKrister

Kärnkraftens påverkan på klimatet

Liksom med alla energikällor finns det fördelar och nackdelar med kärnkraft. Även om kärnkraften gör väldigt lite för att minimera klimatförändringarna, finns det fortfarande människor som främjar den som ett koldioxidsnålt alternativ till kraftverk som använder fossila bränslen.

Läs mer
AvKrister

Ta hand om miljön

Artikeln handlar om hur man tar hand om miljön. Elever exempelvis lär sig ständigt hur de kan göra skillnad i samhället. Det finns klasser och föreningar som är inriktade på olika sociala frågor, och dessa platser lär eleverna sig hur de kan jobba med dessa frågor.

Läs mer
AvKrister

Tillverkning av solpaneler

Ljus som omvandlas till elektriska impulser genom ljuskänsliga halvledardioder är en beskrivning av vad en solpanel är. Det finns två typer av solpaneler. Solceller med tunnfilms solceller och solpaneler med kristallina solceller.

Läs mer
AvKrister

Tungmetaller i våra hav

Tungmetaller är ett samlingsnamn för metaller med relativt höga tätheter som kadmium, bly och kvicksilver. Denna grupp inkluderar vanliga metaller som järn och koppar också.

Läs mer
AvKrister

Hantering av organiskt avfall

Betydelsen organisk innebär alla levande djur och växter på jorden. Kanske är det därför ordet ligger nära just organism. Organismer innebär det som innehar en genetik och egen ämnesomsättning.

Läs mer
AvKrister

Sopsortering

Sopsorteringssystem är en av dessa små saker man enkelt kan installera i hemmet för att bespara miljön mängder av energi. Det är som viktigast att så många som möjligt gör vad man kan för att vara miljövänliga.

Läs mer
AvKrister

Vattenföroreningar

Orenligheter i vatten kallas vattenföroreningar och är en konsekvens av mänskliga handlingar. Trots vårt stora beroende av vatten är det ett stort problem som blir mer och mer aktuellt.

Vattenföroreningar
Läs mer
AvKrister

Vad är Beacons?

Beacons kan beskrivas som elektroniska sändare som oavbrutet skickar ut signaler i det offentliga rummet.

Läs mer
AvKrister

Lev miljövänligt

Att vi måste ta hand om vår miljö bättre är någonting som de flesta av oss känner till idag.

Lev miljövänligt
Läs mer
AvKrister

Växthuseffekten

När man nämner växthuseffekten tänker kanske de flesta att det är någonting dåligt och rent av farligt.

Växthuseffekten
Läs mer