Återvinning

AvKrister

Återvinning

Återvinning är ett ord som allt fler av oss känner till idag och som används flitigt av politiker och myndigheter. Men vad innebär det egentligen i praktiken och varför ska vi återvinna? En del har kanske reflekterat och ställt frågor om återvinning och vad det egentligen innebär för vårt dagliga liv. Att det är viktigt att återvinna har säkert de flesta hört men hur gör man det på bästa sätt egentligen. Här går vi in lite närmare på vad återvinning står för och vad det betyder för vårt samhälle och vår livsstil.

Ta till vara på avfall

Definitionen av återvinning är att tillvarata material från avfall. Vi gör alltså nya saker av de vi har slängt. Förut slängdes alla våra sopor på stora soptippar. En del av soporna eldades upp men istället för att ta tillvara på energin så gick värmen bara rakt ut i luften. Avgaserna som bildades var inte heller bra för miljön. En del soptippar fylldes bara upp och soporna lagrades tills det blev fullt. Då täpptes sopberget över. Tack och lov så tänker vi annorlunda idag. Idag vet vi att avgaser från eldning av sopor är farligt för hälsa och miljö. Vi vet också att sopor som lagras bildar farliga ämnen som kan lakas ur jorden och spridas till grundvatten och bebyggelse. Därför ser vi idag till att återvinna så mycket av de sopor vi slänger som det är möjligt.

Metall

Allt som vi idag tillverkar, konsumerar, använder och till sist kasserar tär på jordens resurser. Metall tas upp ur jordens inre och är en ändlig resurs som en dag kommer att ta slut. Bearbetning och tillverkning av olika material förbrukar även stora mängder energi. Det är inte längre hållbart att bara tära på och förbruka jordens resurser utan vi måste försöka att hushålla med jordens resurser. Genom att återvinna sparar vi på de resurser som är förbrukningsbara. Speciellt metall är viktigt att återvinna och då är aluminium den metall som vi absolut ska återvinna. Det förbrukas otroligt mycket energi för att producera aluminium. Därför är det viktigt att den återvinns istället för att bara kasseras. Det är därför vi har ett pantsystem på läsk- och ölburkar av aluminium. Det är billigare att betala för panten än att tillverka nytt aluminium. Metall är också ett material som går att återvinna i stort sett hur många gånger som helst. Så se till att återvinna dina metallförpackningar för det gör stor nytta för miljön.

Glas

Andra material som går att återvinna är plast, papper och glas. Mycket av det papper vi använder varje dag, som toalettpapper är tillverkat delvis av återvunnet papper. För att tillverka papper krävs det att skog avverkas och mals ner till pappersmassa. Genom att återvinna papper gör att vi sparar träd och träd är bra för vår luft eftersom de bildar syre. Det är också viktigt att lämna sina pappersförpackningar och kartonger till återvinning. På så sätt blir de till nytt förpackningsmaterial och vi kan spara ytterligare några träd. En annan viktig vara att återvinna är glas. Glas återvinns dels genom pantsystem men även genom att vi sorterar våra glasförpackningar i hushållssoporna. Då delas de in i färgat glas och ofärgat glas. Glas kan liksom metall återvinnas hur många gånger som helst.

Om författaren

Krister administrator