Månadsarkiv: oktober 15, 2019

AvKrister

Tungmetaller i våra hav

Tungmetaller är ett samlingsnamn för metaller med relativt höga tätheter som kadmium, bly och kvicksilver. Denna grupp inkluderar vanliga metaller som järn och koppar också.

Läs mer