Månadsarkiv: augusti 16, 2018

AvKrister

Avfallshantering i Sverige

Allt avfall måste tas omhand enligt särskilda regler stiftade av EU. De reglerna kallas för avfallshierarkin och alla länder som är medlemmar i EU måste följa de lagarna.

Avfallshantering i Sverige
Läs mer