Category Archives: Blog

Tillverkning av solpaneler

Ljus som omvandlas till elektriska impulser genom ljuskänsliga halvledardioder är en beskrivning av vad en solpanel är. Det finns två typer av solpaneler. Solceller med tunnfilms solceller och solpaneler med kristallina solceller. När solpaneler ska tillverkas börjar företaget alltid med att köpa in material vilket är ett mycket viktigt steg. Detta då de ska klara […]

Fortsätt Läsa...

Tungmetaller i våra hav

Tungmetaller är ett samlingsnamn för metaller med relativt höga tätheter som kadmium, bly och kvicksilver. Denna grupp inkluderar vanliga metaller som järn och koppar också. Tungmetaller finns i mycket låga koncentrationer i naturen och vissa är nödvändiga för kroppsliga funktioner. Järn till exempel är en viktig del av hemoglobin i blodet. Hemoglobin är syre bäraren […]

Fortsätt Läsa...

Hantering av organiskt avfall

Betydelsen organisk innebär alla levande djur och växter på jorden. Kanske är det därför ordet ligger nära just organism. Organismer innebär det som innehar en genetik och egen ämnesomsättning. I betydelsen organiskt material så är det istället dessa organismers egenskap av kolföreningar inom sig som är av betydelse. Men kan också bestå av exempelvis vätskor […]

Fortsätt Läsa...

Sopsortering

Sopsorteringssystem är en av dessa små saker man enkelt kan installera i hemmet för att bespara miljön mängder av energi. Det är som viktigast att så många som möjligt gör vad man kan för att vara miljövänliga. De globala målen kan inte nås av endast en människa, stad eller ett land. Ett system kan enkelt […]

Fortsätt Läsa...

Vattenföroreningar

Orenligheter i vatten kallas vattenföroreningar och är en konsekvens av mänskliga handlingar. Trots vårt stora beroende av vatten är det ett stort problem som blir mer och mer aktuellt.

Fortsätt Läsa...

Vad är Beacons?

Beacons kan beskrivas som elektroniska sändare som oavbrutet skickar ut signaler i det offentliga rummet.

Fortsätt Läsa...

Lev miljövänligt

Att vi måste ta hand om vår miljö bättre är någonting som de flesta av oss känner till idag.

Fortsätt Läsa...

Växthuseffekten

När man nämner växthuseffekten tänker kanske de flesta att det är någonting dåligt och rent av farligt.

Fortsätt Läsa...

Vattenkraft

Att kunna utvinna energi ur vattnets rörelse är en av våra äldsta sätt att generera energi.

Fortsätt Läsa...

Solenergi

Solenergi är en förnybar energikälla som många tror kommer att bli viktig för framtiden.

Fortsätt Läsa...