Daily Archives: oktober 15, 2019

Tungmetaller i våra hav

Tungmetaller är ett samlingsnamn för metaller med relativt höga tätheter som kadmium, bly och kvicksilver. Denna grupp inkluderar vanliga metaller som järn och koppar också. Tungmetaller finns i mycket låga koncentrationer i naturen och vissa är nödvändiga för kroppsliga funktioner. Järn till exempel är en viktig del av hemoglobin i blodet. Hemoglobin är syre bäraren […]

Fortsätt Läsa...