Daily Archives: augusti 20, 2019

Hantering av organiskt avfall

Betydelsen organisk innebär alla levande djur och växter på jorden. Kanske är det därför ordet ligger nära just organism. Organismer innebär det som innehar en genetik och egen ämnesomsättning. I betydelsen organiskt material så är det istället dessa organismers egenskap av kolföreningar inom sig som är av betydelse. Men kan också bestå av exempelvis vätskor […]

Fortsätt Läsa...