Try looking in the monthly archives. oktober 2018

Solenergi

Solenergi är en förnybar energikälla som många tror kommer att bli viktig för framtiden.

Fortsätt Läsa...

Vindkraft

Du kanske har sett de där enorma snurrorna ute till havs, på öppna slätter eller uppe på berg.

Fortsätt Läsa...

Biogas – en av framtidens energikällor

Waste to energy är en term som dyker upp allt mer. Ordagrant betyder det att förvandla avfall till energi. Enkelt sett så betyder det att vi tar våra sopor och gör om dem till energi som vi kan använda till att generera el och värme till exempel. Här i Sverige praktiserar vi redan waste to […]

Fortsätt Läsa...

Förnybara energikällor

Vi har länge förlitat oss på olja och andra fossila bränslen som huvudsaklig energikälla i välden.

Fortsätt Läsa...