Try looking in the monthly archives. augusti 2018

Avfallshantering i Sverige

off

Allt avfall måste tas omhand enligt särskilda regler stiftade av EU. De reglerna kallas för avfallshierarkin och alla länder som är medlemmar i EU måste följa de lagarna.

Fortsätt Läsa...