• slider 1

    Showcase Your Multiple Images

    This is a fullwidth slider where you can showcase your multiple business images. You can showcase maximum of 6 images. The recommended size of the images is 1600 px x 825 px.

    Läs Mer

Happy Customers

Feature image

You can use this feature section to showcase your happy customers those use your business services. It will help to build trust among the audience.

Share Testimonials

Feature image

You can also share testimonials in feature section that will prove how much your services are reliable that will make positive impact on visitors coming to your website.

Introduce Team

Feature image

Even you can introduce your team in the feature section. The people that stand your business. This will give a chance to visitors to know the kind of work your team does.


Blog

Nyheter

Tillverkning av solpaneler

Ljus som omvandlas till elektriska impulser genom ljuskänsliga halvledardioder är en beskrivning av vad en solpanel är. Det finns två typer av solpaneler. Solceller med tunnfilms solceller och solpaneler med kristallina solceller. När solpaneler ska tillverkas börjar företaget alltid med att köpa in material vilket är ett mycket viktigt steg. Detta då de ska klara […]

Fortsätt Läsa...

Tungmetaller i våra hav

Tungmetaller är ett samlingsnamn för metaller med relativt höga tätheter som kadmium, bly och kvicksilver. Denna grupp inkluderar vanliga metaller som järn och koppar också. Tungmetaller finns i mycket låga koncentrationer i naturen och vissa är nödvändiga för kroppsliga funktioner. Järn till exempel är en viktig del av hemoglobin i blodet. Hemoglobin är syre bäraren […]

Fortsätt Läsa...

Hantering av organiskt avfall

Betydelsen organisk innebär alla levande djur och växter på jorden. Kanske är det därför ordet ligger nära just organism. Organismer innebär det som innehar en genetik och egen ämnesomsättning. I betydelsen organiskt material så är det istället dessa organismers egenskap av kolföreningar inom sig som är av betydelse. Men kan också bestå av exempelvis vätskor […]

Fortsätt Läsa...