Happy Customers

Feature image

You can use this feature section to showcase your happy customers those use your business services. It will help to build trust among the audience.

Share Testimonials

Feature image

You can also share testimonials in feature section that will prove how much your services are reliable that will make positive impact on visitors coming to your website.

Introduce Team

Feature image

Even you can introduce your team in the feature section. The people that stand your business. This will give a chance to visitors to know the kind of work your team does.


Blog

Nyheter

Tungmetaller i våra hav

off

Tungmetaller är ett samlingsnamn för metaller med relativt höga tätheter som kadmium, bly och kvicksilver. Denna grupp inkluderar vanliga metaller som järn och koppar också. Tungmetaller finns i mycket låga koncentrationer i naturen och vissa är nödvändiga för kroppsliga funktioner. Järn till exempel är en viktig del av hemoglobin i blodet. Hemoglobin är syre bäraren […]

Fortsätt Läsa...

Hantering av organiskt avfall

off

Betydelsen organisk innebär alla levande djur och växter på jorden. Kanske är det därför ordet ligger nära just organism. Organismer innebär det som innehar en genetik och egen ämnesomsättning. I betydelsen organiskt material så är det istället dessa organismers egenskap av kolföreningar inom sig som är av betydelse. Men kan också bestå av exempelvis vätskor […]

Fortsätt Läsa...

Sopsortering

off

Sopsorteringssystem är en av dessa små saker man enkelt kan installera i hemmet för att bespara miljön mängder av energi. Det är som viktigast att så många som möjligt gör vad man kan för att vara miljövänliga. De globala målen kan inte nås av endast en människa, stad eller ett land. Ett system kan enkelt […]

Fortsätt Läsa...